Vòt ou an konte.
Nan chak eleksyon.

Poukisa nou vote nan NYC?

Eleksyon yo fèt pou plizyè rezon: 

 • Pou pati yo kapab chwazi ki kandida ki pral reprezante yo devan kandida lòt pati yo
 • Pou ranpli pòs ki vid yo nan fen yon manda 
 • Pou ranpli pòs lè yo louvri anvan fen yon manda

Kategori Eleksyon yo

Aprann konnen kimoun ki sou Bilten Vòt nan eleksyon k ap vini yo.

Rankontre kandida yo.

Dat Kle yo

 • Vòt Antisipe

  Sat, March 23, 2024 - Sun, March 31, 2024
 • Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

  Sat, March 23, 2024
 • Voter registration application deadline

  Sat, March 23, 2024
 • Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

  Mon, April 1, 2024