Vòt ou an konte.
Nan chak eleksyon.

Poukisa nou vote nan NYC?

Eleksyon yo fèt pou plizyè rezon: 

 • Pou pati yo kapab chwazi ki kandida ki pral reprezante yo devan kandida lòt pati yo
 • Pou ranpli pòs ki vid yo nan fen yon manda 
 • Pou ranpli pòs lè yo louvri anvan fen yon manda

Kategori Eleksyon yo

Aprann konnen kimoun ki sou Bilten Vòt nan eleksyon k ap vini yo.

Rankontre kandida yo.

Dat Kle yo

 • Jounen Nasyonal Enskripsyon Elektè yo

  Mardi 17 Septanm 2024
 • Vòt Antisipe

  Samdi 26 Oktòb 2024 - Dimanch 3 Novanm 2024
 • Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 26 Oktòb 2024
 • Dat limit enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 26 Oktòb 2024