Vòt ou an konte.
Nan chak eleksyon.

Eleksyon yo fèt pou plizyè rezon: 

 • Pou pati yo kapab chwazi ki kandida ki pral reprezante yo devan kandida lòt pati yo
 • Pou ranpli pòs ki vid yo nan fen yon manda 
 • Pou ranpli pòs lè yo louvri anvan fen yon manda

Kategori Eleksyon yo

Aprann ki moun ki sou bilten vòt la nan eleksyon primè 27 jen an.

Rankontre kandida yo.

Dat Kle yo

 • Dat limit pou w chanje pati politik ou a

  Mad, 14 fevriye 2023
 • Dat limit demann bilten vòt moun ki absan yo (sou entènèt)

  Lendi, 12 jen 2023
 • Dat limit Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 17 Jen 2023
 • Dat limit pou mete adrès ou a ajou

  Samdi, 17 Jen 2023