Vòt ou an konte.
Nan chak eleksyon.

Eleksyon yo fèt pou plizyè rezon: 

 • Pou pati yo kapab chwazi ki kandida ki pral reprezante yo devan kandida lòt pati yo
 • Pou ranpli pòs ki vid yo nan fen yon manda 
 • Pou ranpli pòs lè yo louvri anvan fen yon manda

Kategori Eleksyon yo

Aprann ki moun ki sou bilten vòt la nan eleksyon primè 27 jen an.

Rankontre kandida yo.

Dat Kle yo

 • Dat limit pou mete adrès ou a ajou

  Lendi, 12 jen 2023
 • Dat limit demann bilten vòt absan (sou entènèt oswa pa lapòs)

  Lendi, 12 jen 2023
 • Dat limit Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 17 Jen 2023
 • Vòt Antisipe

  Samdi, 17 Jen 2023 - dimanch 25 Jen 2023