Kijan nou ka ede w?

Ale sou sijè a

Jeneral
Vote pa Chwa Preferansyèl
Vòt pa Korespondans
Vòt Antisipe
Jou Eleksyon
Enskri pou Vote
Dwa pou vote
Konsènan aksè
Contribute - Pou Kontribitè yo
Contribute - Pou Kanpay yo

Jeneral

Vote pa Chwa Preferansyèl

Vòt pa Korespondans

Vòt Antisipe

Jou Eleksyon

Enskri pou Vote

Dwa pou vote

Konsènan aksè

Pou kontribitè yo

Pou kanpay yo

Toujou gen kesyon?

Kontakte nou sou rezo sosyal!

Tag nou nan yon pòs oswa voye yon mesaj pou nou.

Instagram

Twitter

Facebook

Dat Kle yo

 • Dat limit pou mete adrès ou a ajou

  Lendi, 23 Oktòb 2023
 • Dat limit demann bilten vòt moun ki absan yo (sou entènèt oswa pa lapòs)

  Lendi, 23 Oktòb 2023
 • Dat limit Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 28 Oktòb 2023
 • Vòt Antisipe

  Samdi 28 Oktòb 2023 - Dimanch 5 Novanm 2023