Kijan nou ka ede w?

Ale sou sijè a

Jeneral
Vote pa Chwa Preferansyèl
Vòt pa Korespondans
Vòt Antisipe
Jou Eleksyon
Enskri pou Vote
Dwa pou vote
Konsènan aksè
Contribute - Pou Kontribitè yo
Contribute - Pou Kanpay yo

Jeneral

Vote pa Chwa Preferansyèl

Vòt pa Korespondans

Vòt Antisipe

Jou Eleksyon

Enskri pou Vote

Dwa pou vote

Konsènan aksè

Pou kontribitè yo

Pou kanpay yo

Toujou gen kesyon?

Kontakte nou sou rezo sosyal!

Tag nou nan yon pòs oswa voye yon mesaj pou nou.

Instagram

Twitter

Facebook

Dat Kle yo

 • Vòt Antisipe

  Sat, March 23, 2024 - Sun, March 31, 2024
 • Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

  Sat, March 23, 2024
 • Voter registration application deadline

  Sat, March 23, 2024
 • Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

  Mon, April 1, 2024