Ou bezwen kontakte NYC Votes? Nou la pou nou ede.

Adrès

100 Church Street, 12th Floor
New York, NY 10007

Imèl

Kesyon pou Moun k ap vote yo: nycvotes@nyccfb.info
Enfòmasyon pou medya yo: press@nyccfb.info

Telefòn

Pou enfòmasyon jeneral rele:
212-409-1800

Kontakte nou sou Rezo Sosyal

Ou gen plis kesyon sou vòt? Poze kesyon ou yo!

Nou kontan reponn kèlkeswa kesyon an sou vòt nan vil Nouyòk. Tag nou sou rezo sosyal yo oswa voye yon mesaj dirèk pou nou!