Kandida yo ki sou Bilten Vòt ou an

Mete adrès ou pou w ka jwenn kandida ki sou bilten vòt ou a pou fonksyon tankou Majistra, Defansè Piblik, Kontwolè, Prezidan Awondisman an ak Konsèy Minisipal.

Gade yon lis kous elektoral ki gen pou fèt nan mwa fevriye sa nan Bilten Vòt la.

Kous elektoral Fevriye 2024

Konsènan Gid Elektè a

Sa a se vèsyon dijital Gid Elektè pou eleksyon espesyal fonksyonè NYC yo pou fevriye 2024 la. Se kandida yo ki te soumèt pwofil ak foto ki nan Gid sa a bay Konsèy Finansman Kanpay la (Campaign Finance Board), kote yo tout te deklare enfòmasyon yo bay yo se verite dapre sa yo konnen. Opinyon ki eksprime nan deklarasyon kandida yo se pa opinyon Konsèy Finansman kanpay la. Gid sa a bay lis tout kandida ki dwe parèt nan Bilten Vòt la nan moman piblikasyon an.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Vizite sit wèb Konsèy Elektoral la epi antre adrès ou pou w jwenn ki kote Biwo vòt ou a ye.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an