Kandida yo ki sou Bilten Vòt ou an

Mete adrès ou pou w ka wè kandida ki sou Bilten Vòt ou a.

Konsilte lis kandida ki nan bilten vòt la pou eleksyon mwa jen sa.

Gade Eleksyon Primè yo nan nivo Eta a ak Federal pou ane 2024 la

Konsènan Gid Elektè a

Sa a se vèsyon dijital Gid Elektè ofisyèl pou eleksyon primè NYC nan mwa jen 2024 la. Se kandida yo ki te soumèt pwofil ak foto yo ki nan Gid sa a bay Konsèy Finansman Kanpay la (Campaign Finance Board), kote yo tout te deklare enfòmasyon yo bay yo se verite daprè sa yo konnen. Opinyon ki eksprime nan deklarasyon kandida yo se pa opinyon Konsèy Finansman Kanpay la. Gid sa a bay lis tout kandida ki dwe parèt nan Bilten Vòt la nan moman piblikasyon an.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Vizite sit wèb Konsèy Elektoral la epi antre adrès ou pou w jwenn ki kote Biwo vòt ou a ye.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an