Gade Kandida yo

Mete adrès ou pou w ka wè kandida ki sou Bilten Vòt ou a.

Konpare Kandida yo

Nou te mande kandida yo pou yo pataje pozisyon yo sou uit pwoblèm Nouyòkè yo te di ki pi enpòtan pou yo nan yon sondaj ki sot pase nan Quinnipiac University. Chèche kandida yo sou bilten vòt ou a pou w konpare opinyon yo sou pwoblèm sa yo.

 • Lojman Abòdab
 • Kriminalite
 • Imigrasyon
 • Fenomèn Sanzabri
 • Enflasyon
 • Lekòl
 • Inegalite Rasyal
 • Swen Sante

Konsènan Gid Elektè a

Sa a se vèsyon dijital Gid Elektè ofisyèl pou eleksyon primè NYC nan mwa jen 2024 la. Se kandida yo ki te soumèt pwofil ak foto yo ki nan Gid sa a bay Konsèy Finansman Kanpay la (Campaign Finance Board), kote yo tout te deklare enfòmasyon yo bay yo se verite daprè sa yo konnen. Opinyon ki eksprime nan deklarasyon kandida yo se pa opinyon Konsèy Finansman Kanpay la. Gid sa a bay lis tout kandida ki dwe parèt nan Bilten Vòt la nan moman piblikasyon an.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Vizite sit entènèt BOE a epi antre adrès ou pou w jwenn biwo vòt ou.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Dat Kle yo

 • Jounen Nasyonal Enskripsyon Elektè yo

  Mardi 17 Septanm 2024
 • Vòt Antisipe

  Samdi 26 Oktòb 2024 - Dimanch 3 Novanm 2024
 • Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 26 Oktòb 2024
 • Dat limit enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 26 Oktòb 2024