Jwenn bilten vòt ou

Antre adrès ou pou w ka chèche kandida ki sou bilten vòt ou a pou eleksyon jeneral novanm nan.

Ou vle gade yon lis kandida ki nan kous elektoral la sou bilten vòt ou a? Ou nan bon kote a.

Gade Kous Elektoral novanm 2022 yo

Konsènan Gid Elektè a

Sa a se vèsyon dijital Gid Elektè ofisyèl pou eleksyon jeneral novanm 2022 nan New York la. Kandida yo te soumèt pwofil ak foto ki nan Gid sa a bay NYC Votes, kote yo tout te deklare enfòmasyon yo bay yo se verite dapre sa yo konnen. Opinyon ki eksprime nan deklarasyon kandida yo pa reprezante opinyon NYC Votes. Gid sa a bay lis tout kandida ki te soumèt pwofil yo bay NYC Votes epi ki dwe parèt nan bilten vòt la nan moman piblikasyon an.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Vizite sit entènèt BOE a epi antre adrès ou pou w jwenn biwo vòt ou.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Dat Kle yo

 • Vòt Antisipe

  Samdi, 15 Jen 2024 - dimanch 23 Jen 2024
 • Dat limit demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans ak fòm Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 15 Jen 2024
 • Dat limit enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 15 Jen 2024
 • Dat limit pou demann Bilten Vòt Alavans/Bilten Vòt Moun moun ki Absan nan kourye lapòs/korespondans (an pèsòn)

  Lendi, 24 jen 2024