Chwazi Kandida Ou Yo

Mete adrès ou pou w ka wè kandida ki sou Bilten Vòt ou a.Ou kapab verifye pwofil yo, fè chwa ou yo, epi anrejistre lis ou a pou w pote nan sit biwo vòt ou a!

Ou ka vote sèlman nan eleksyon espesyal ou enskri pou li a.Vizite BOE a pou w verifye enskripsyon pati w la.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
close