Avni nou nan Bilten Vòt yo

W ap jwenn pi ba a yon lis kous elektoral pou fonksyon federal yo ki ap sou Bilten Vòt mwa jen sa a. Klike sou yon kous elektoral pou w konn plis sou fonksyon an epi rankontre kandida yo.

Jwenn distri mwen an

Chwazi yon kous

Lòt Fonksyon ki sou Bilten Vòt la

Pou w jwenn lis konplè kous elektoral yo sou bilten vòt ou a, anplis de kandida yo, ou ka konsilte Lokalizatè Biwo Vòt Konsèy Elektoral (Board of Elections) la epi antre adrès ou a. Aprè ou fin antre adrès ou a, klike sou "Afiche Echantiyon Bilten Vòt" nan tèt paj la.

Vizite Lokalizatè Biwo Vòt Konsèy Elektoral la

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Vizite sit wèb Konsèy Elektoral la epi antre adrès ou pou w jwenn ki kote Biwo vòt ou a ye.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an