Kandida yo ki sou Bilten Vòt ou an

Mete adrès ou pou w ka jwenn kandida ki sou bilten vòt ou a pou Asanble Eta Nouyòk.

Gade yon lis kous pou Konsèy minisipal la sou bilten vòt mwa jen sa a.

Gade Kous Jen 2023 yo

Sa a se yon Eleksyon Chwa Klase

NYC ap itilize Vòt avèk Klasman Chwa yo nan eleksyon primè pou fonksyon minisipal yo, tankou Konsèy minisipal la. Avèk vòt avèk klasman chwa yo, ou ka klase jiska senk kandida nan lòd preferans olye pou w chwazi youn sèlman.

Aprann plis sou Vòt avèk Klasman Chwa yo

Konsènan Gid Elektè a

Sa a se vèsyon dijital Gid Elektè ofisyèl pou eleksyon primè NYC nan mwa jen 2023 . Kandida yo te soumèt pwofil ak foto ki nan Gid sa a bay NYC Votes, yo tout te afime ke enfòmasyon yo bay yo se verite selon sa yo konnen. Opinyon yo eksprime nan deklarasyon kandida yo pa reprezante opinyon NYC Votes. Gid sa a bay yon lis tout kandida ki te soumèt pwofil yo bay NYC Votes e yo sipoze sou bilten vòt la nan moman piblikasyon an.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Vizite sit entènèt Konsèy Elektoral la epi antre adrès ou pou w jwenn biwo vòt ou a.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Dat Kle yo

 • Dat limit pou mete adrès ou a ajou

  Lendi, 23 Oktòb 2023
 • Dat limit demann bilten vòt moun ki absan yo (sou entènèt oswa pa lapòs)

  Lendi, 23 Oktòb 2023
 • Dat limit Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 28 Oktòb 2023
 • Vòt Antisipe

  Samdi 28 Oktòb 2023 - Dimanch 5 Novanm 2023