What Does a Borough President Do?

The Borough President serves as an advocate for their borough. They consult with the Mayor on the annual budget, provide grants to local organizations, and advise on rezoning.

You can vote for one candidate for borough president.

 

Learn more about local offices

Kandida ki sou bilten vòt la

Konsènan Pwogram Fon an Kontrepati NYC a

Pwogram Komisyon pou Finans Kanpay Vil New York la, fon an kontrepati, asosye chak $1 yon donatè lokal bay jiska $8, pou finansman vil la, pou ankouraje kandida vil yo konsantre yo sou kominote yo a olye pou yo konsantre yo sou enterè patikilye yo.

Aprann plis sou Fon an kontrepati NYC a

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Vizite sit entènèt BOE a epi antre adrès ou pou w jwenn biwo vòt ou.

Jwenn Sit Sondaj Mwen an

Dat Kle yo

 • Dat limit pou mete adrès ou a ajou

  Lendi, 23 Oktòb 2023
 • Dat limit demann bilten vòt moun ki absan yo (sou entènèt oswa pa lapòs)

  Lendi, 23 Oktòb 2023
 • Dat limit Enskripsyon Elektè yo

  Samdi, 28 Oktòb 2023
 • Vòt Antisipe

  Samdi 28 Oktòb 2023 - Dimanch 5 Novanm 2023